Varför Fiber

Varför Fiber?


Fiberkabeln möjliggör att vi på landsbyggden får tillgång till TV, telefon och internet på ett enkelt sätt via en kabel.


Med en fiberanslutning får man t.ex. möjligheten att se film och titta på tv via internet. Detta är något som fungerar dåligt via kopparkabeln, speciellt om man är flera i familjen som vill se/göra olika saker på nätet. Även trådlösa abonnemang kan ha problem med detta. Men framför allt så har trådlöst problem med den maxgräns för hur mycket data man får ta ner per månad. När den är förbrukad så stryps hastigheten kraftigt. Det man då kan göra fram tills nästa månad är att bara göra det viktigaste då allt nu tar längre tid. Alternativt så får man ta upp plånboken och köpa till mer datatrafik för resten av månaden. Kostnaden för det beror på hur mycket data du anser dig behöva.

ADSL-nedläggning 2015


Quadracom, dotterbolag till Telia, beslutade att lägga ner sju ADSL-stationer i

Eskilstuna kommun 30 juni 2015. Angivna skäl var bristande lönsamhet samt

utdöende teknik. Stationerna var ett resultat av de statliga bredbandssatsningarna

fram till 2005, vilka Telia till stor del byggde ut stationer parallellt med, men inte

till dessa sju lägen.


De nedlagda stationerna fanns i Hällberga, Jäderön/Sundbyholm, Jäderön/Hyvena,

Mälarbaden, SörmlandsVallby/Dybacken, Stora Sundby och Västermo