Projektet

Fiber

 

Via Svensk infrastruktur/stadsnätsbolaget skulle vi kunna etablera ett fibernät från Mälhammar till Himmelstaberg.

 

Förslaget som är framtaget ser ut som följande:

 

1. Intressaanmälan för de som är intresserade av att skaffa fiber.

totalt behöver ca 65% av fastigheter täckna sig för att Svensk infrastruktur ska villja gå vidare.

 

Intresseanmäl här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Om tillräkligt många visar intresse så måste samtliga markägare identifieras och sedan gå med på att teckna avtal som ger Stadsnätsbolaget Sverige AB rätt att lägga ner fiberoptiska ledningar på deras mark.

Se avtals förslag här:

3. Svensk infrastruktur tar fram en detaljplan och presenterar den för markägarna.

 

4. När alla förutsättningar finns för att börja etableringen så bokas ett informationsmöte där frågor och funderingar kan diskuteras.

 

 

Kontakta

Broby 4

736 92 Kungsör

0701-763021